Футбол
Две Кореи, Китай и Япония претендуют на ЧМ-2030